ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางดาวเรือง โงนมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:56  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางดาวเรือง โงนมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:37  อ่าน 611 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดอุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:30  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:26  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๘ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:24  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:09  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:07  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,13:00  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขภาพ ประเภททีม ๓ คน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดอุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,12:50  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต บุญเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,12:49  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..