ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวพิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพงศ์ อุปแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,11:59   อ่าน 533 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุธิสา เพิ่มพร
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,11:58   อ่าน 579 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสารินี พืชสิงห์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,11:57   อ่าน 514 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรไพลิน คำทองทิพย์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,11:56   อ่าน 552 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรวัฒน์ งามแสง
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,11:55   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ม. 1 - 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุธาริณี วุฒินิรันดร์กุล
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2556,20:15   อ่าน 707 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ม. 1 - 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวอริศรา ชาติชะนะ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2556,20:14   อ่าน 675 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ม. 1 - 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพัตรา ศักดิ์ศรีวัน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2556,20:13   อ่าน 852 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ม. 1 - 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนาวุฒิ แก้วมณี
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2556,20:12   อ่าน 767 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ชั้น ม. 1 - 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพงษ์ วงเฟือง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2556,20:10   อ่าน 736 ครั้ง