กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ ตองมีทอง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์