กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรรัตน์ ตองมีทอง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี