กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนีรัตน์ เชื้อหงส์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนันทา อุทธิเสน
ครูอัตราจ้าง