ปฐมวัย

นางภัทชรา แสวงธรรม
ครู คศ.3

นางเกษมศรี ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0