เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านหนองแอก

                คำร้อง    ประยงค์  พายไธสง

                                ถิ่นนี้มีนามว่าหนองแอก                   จำแนกวิชาหลากหลาย
                                ประสิทธิ์วิชามาแต่ย่ายาย                  มีศิษย์มากมายหลากหลายสาขา

                                เลือดขาวแดงเข้มแข็งสามัคคี          สำนึกดีมีความรู้คุณธรรมนำพา
                                เศรษฐกิจพอเพียงอาชีพนานา         กุ้งหอยปูปลามากมายในลำธาร

                                แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเรา  หลังปลูกข้าวปลูกผักตามฤดูกาล
                               
คลองส่งน้ำไหลรินมาช้านาน          สุขสราญชุมชนสดใส

                                เลือดหนองแอกรักชาติศาสน์กษัตริย์             ยืนหยัดปกป้องประชาธิปไตย
                                มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมในใจ                 แผ่นดินไทยเทิดไว้องค์ราชันย์

**********************