รวมข้อสอบ O-NET
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.66 KB
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.16 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.1 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.51 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.92 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 428.1 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.81 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.63 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.51 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 840.82 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 886.94 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 798.47 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 886.2 KB