รวมข้อสอบNT
ข้อสอบ ป.3 NT คณิต ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.82 KB
ข้อสอบ ป.3 NT คณิต ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.47 KB
ข้อสอบ ป.3 NT ภาษาไทย ชุด ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.63 KB
ข้อสอบ ป.3 NT ภาษาไทย ชุด ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.91 KB
ข้อสอบ ป.3 NT วิทย์ ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.08 KB
ข้อสอบ ป.3 NT วิทย์ ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.56 KB
ข้อสอบ ป.3 การงานฯ ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.3 KB
ข้อสอบ ป.3 การงานฯ ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ข้อสอบ ป.3 ภาษาต่างประเทศ ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.92 KB
ข้อสอบ ป.3 ภาษาต่างประเทศ ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.32 KB
ข้อสอบ ป.3 ศิลปะ ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 576.32 KB
ข้อสอบ ป.3 ศิลปะ ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.51 KB
ข้อสอบ ป.3 สังคม ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660.25 KB
ข้อสอบ ป.3 สังคม ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.35 KB
ข้อสอบ ป.3 สุขศึกษาฯ ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.18 KB
ข้อสอบ ป.3 สุขศึกษาฯ ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.33 KB
pre NT-02-Liความสามารถด้านภาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.57 KB
pre NT-02-Nuความสามารถด้านคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.22 KB
pre NT-02-Reความสามารถด้านเหตุผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB