รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแอก
เลขที่ 157 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอก   ตำบลหนองผือ  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
เบอร์โทรศัพท์ 0834026313
Email : morakot713@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :